PTZ

PTZ
 1. GoPro HERO5 Black
  GoPro HERO5 Black
 2. Marshall Electronics CV610-U2 Full HD USB 2.0 PTZ Camera (Black)
  Marshall Electronics CV610-U2 Full HD USB 2.0 PTZ Camera (Black)
 3. Marshall Electronics CV620-WH2 Broadcast Pro AV High-Definition PTZ Camera (White)
  Marshall Electronics CV620-WH2 Broadcast Pro AV High-Definition PTZ Camera (White)
 4. Sony SRG-300H 1080p Desktop & Ceiling Mount Remote PTZ Camera
  Sony SRG-300H 1080p Desktop & Ceiling Mount Remote PTZ Camera
 5. Sony RM-IP10 IP Remote Controller
  Sony RM-IP10 IP Remote Controller
 6. Sony RM-IP500 PTZ Camera Remote Controller
  Sony RM-IP500 PTZ Camera Remote Controller
 7. BirdDog Eyes P100 1080p Full NDI PTZ Camera
  BirdDog Eyes P100 1080p Full NDI PTZ Camera
 8. BirdDog Eyes P200 1080p Full NDI PTZ Camera
  BirdDog Eyes P200 1080p Full NDI PTZ Camera
 9. BirdDog P4K UHD 4K PTZ Camera with NDI, HDMI & 6G-SDI Output
  BirdDog P4K UHD 4K PTZ Camera with NDI, HDMI & 6G-SDI Output
 10. BirdDog Eyes A200 1080p Full NDI PTZ Camera
  BirdDog Eyes A200 1080p Full NDI PTZ Camera