1. BirdDog Eyes A200 1080p Full NDI PTZ Camera
  BirdDog Eyes A200 1080p Full NDI PTZ Camera
 2. BirdDog P4K UHD 4K PTZ Camera with NDI, HDMI & 6G-SDI Output
  BirdDog P4K UHD 4K PTZ Camera with NDI, HDMI & 6G-SDI Output
 3. BirdDog Eyes P200 1080p Full NDI PTZ Camera
  BirdDog Eyes P200 1080p Full NDI PTZ Camera
 4. BirdDog Eyes P100 1080p Full NDI PTZ Camera
  BirdDog Eyes P100 1080p Full NDI PTZ Camera