1. BirdDog Eyes A200 1080p Full NDI PTZ Camera
    BirdDog Eyes A200 1080p Full NDI PTZ Camera
  2. BirdDog P4K UHD 4K PTZ Camera with NDI, HDMI & 6G-SDI Output
    BirdDog P4K UHD 4K PTZ Camera with NDI, HDMI & 6G-SDI Output
  3. BirdDog Eyes P100 1080p Full NDI PTZ Camera
    BirdDog Eyes P100 1080p Full NDI PTZ Camera